Uverejnené

Často kladené otázky

Je v cene pečiatky grafický návrh a gumička?

Áno, v cene máte zahrnutú gumičku aj grafický návrh ktorý vám vytvoríme z textu a obrázku ktorý priložíte k produktu. Po spracovaní objednávky vám odošleme grafický návrh na overenie. Po tom, čo ho schválite vám do druhého pracovného dňa príde vaša pečiatka. 

Na ktoré pečiatky sa vzťahuje predĺžená záruka 3 roky?

Predĺženú záruku poskytujeme na všetky značkové pečiatky Trodat a Colop (samonamáčacie, dátumovníky a číselníky). Záruka sa nevzťahuje na vankúšiky ani podušky, keďže v ich prípade je garantovaný iba počet odtlačkov na ktoré vystačí pečiatková farba.

Poskytujete aj iné služby?

Áno, vieme laserom vygravírovať text do väčšiny materiálov (plast, kov, drevo, sklo) ak majú hrúbku aspoň pár desatín milimetra. Okrem toho poskytujeme grafický návrh a tlač reklamných materiálov (kalendárikov, vizitiek, pier). Na reklamné perá text a logo vygravírujeme takže výsledý produkt bude nielen elegantný ale potlač samotnú nebude možné z pera nijak (dlhším používaním alebo násilím) odstrániť. 
Uverejnené

Výroba pečiatok pre firmy

Výroba pečiatok v skratke
Výroba pečiatok je dnes vďaka moderným laserovým a flash technológiám hračka.
Naša firma vie pečiatku po prijatí objednávky navrhnúť, vyrobiť a odoslať do 24 hodín po prijatí objednávky.
Na tvorbu pečiatok používame program Corel Draw. Jedná sa o vektorový grafický editor, čo v skratke znamená že každý obrázok je uložený ako zoznam súradníc a čiar.
To znamená, že ktorýkoľvek u nás vyrobený odtlačok pečiatky vám vieme ľubovolne zvačšiť bez straty ostrosti textu (kľudne aj na výšku desať poschodí bytovky).
Po navrhnutí pečiatky vám odošleme grafický návrh na schválenie. V tejto fáze si viete overiť či vám text vyhovuje a či sa v ňom nevyskytujú nesprávne informácie (napríklad preklepy v mene firmy alebo adrese).
Po schválení návrhu odošleme vektorový obrázok na tlač do nášho laseru. Laser si môžete predstaviť ako atramentovú tlačiareň, ktorá namiesto atramentu tlačí horúcim lúčom svetla a namiesto papiera sa odtlačok tlačí do ekologickej gumy.
Po dokončení tlače je výsledný odtlačok z gumičky vystrihnutý a obojstrannou samolepkou nalepený na vami vybranú samonamáčaciu pečiatku.
Po nalepení funkčnosť pečiatky overujeme prvým odtlačkom, ktorý vám vložíme do vrchnej časti pečiatky. To minimalizuje možnosť použiť nesprávnu pečiatku, keďže máte váš odtlačok pred pečiatkovaním stále na očiach.
Po skontrolovaní vašej pečiatky ju večer podáme na pobočke Slovenskej pošty, ktorá vám ju doručí prvou triedou na dobierku.
Dúfam že sa vám tento krátky článok o tvorbe pečiatok páčil. Ak máte akékoľvek otázky tak mi neváhajte napísať na marek.andreansky@peciatky.sk – rád vám poradím.

Uverejnené

Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je ……. IČ ……so sídlom….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

Adresa:

Email:

Telefón:

 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 2. Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, které prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním jste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nejdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúcich marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
 • Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google nákupy – žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiľ ho odsúhlasíte v procese objednávky
 • Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu “Ověřeno zákazníky”
 • Sklik – zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 1. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.